mindfulness

Mindfulness kurs i grupp 7 veckor

Mindfulness betyder medveten närvaro. Att leva i nuet, i stunden och inte tänka varken bakåt eller framåt. Låter enkelt. Och det är det bara man vet hur man ska göra! Att praktisera Mindfulness är att träna på att vara närvarande i det som sker just nu, utan att varken döma eller värdera. Den vetenskapliga forskningen kring Mindfulness visar på en mängd positiva effekter på hjärnan. Minskad stress och oro, bättre sömn, lägre blodtryck, minskad upplevelse av smärta, ökat immunförsvar och ökad livskvalitet.  Se din vardag med nya ögon, tänk om, tänk nytt, tänk medvetet. Mindfulness är också ett sätta att känna medkänsla med sig sig själv och med andra. Jag samarbetar med Mindfulnesscenter.se. På deras hemsida kan du läsa om kursprogrammet Här och Nu, om senaste forskningen och du kan även ladda ner gratis övningar för att prova på själv.